010313010 010313012 010313018 010313020

Notariusz Kraków

Notariusz Papież Anna z Krakowa jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. 

Kancelaria notarialna mieści się przy ulicy Mazowieckiej 8 w Krakowie,tuż przy kancelarii znajduje się płatny parking.